8 sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt"

Từ ngày 15/5/2017, Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” có hiệu lực thi hành trên địa bàn Đà Lạt và 4 huyện phụ cận Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà và Đơn Dương. 
 
Theo đó có 8 sản phẩm được mang nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” khi thỏa mãn các đặc tính, hình thái đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP. Cụ thể, 2 sản phẩm giống dâu tây Mỹ đá, Mỹ hương với trái hình tim, thịt đỏ tươi, chiều dài từ 25-30 mm, cân nặng từ 10-15 g, vị chua, thơm và vỏ cứng. Tiếp theo 2 sản phẩm giống dâu tây Newzealand và Langbiang 2 với trái hình bầu dục và hình tim dài, đỏ đậm, chiều dài từ 30-35 mm, cân nặng 15-20 g, vị ngọt, thơm ngon, ít chua.

Kết quả hình ảnh cho dâu đà lạt
 
4 sản phẩm dâu tây còn lại gồm các giống Mara des Bois, Đài Loan, Nhật (Toyohaka), Ssanta (Hàn Quốc) trái có chiều dài từ 25-50 mm, cân nặng từ 15-20 g, trái hình tim, phần đài mỏng, ngắn, phẩm chất trái mềm, thơm ngon, ngọt thanh…

Theo BaoLamDong

video

FACEBOOK