Sắp xếp theo:

Cá Bạc Má (10-14c/kg)

Nhà cung cấp: Khác

67,000₫

Cá Bớp

Nhà cung cấp: Khác

358,400₫

Cá Cơm

Nhà cung cấp: Khác

65,000₫

Cá Đối (7-8 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

128,900₫

Cá Hồi filet có da (kg)

Nhà cung cấp: Khác

470,400₫

Cá Kèo

Nhà cung cấp: Khác

163,500₫

Cá Mó (15-18 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

88,300₫

Cá Ngừ (kg)

Nhà cung cấp: Khác

86,000₫

Cá Nục không đầu (6-9 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

80,500₫

Cá Thu Nhật (kg)

Nhà cung cấp: Khác

62,700₫