Sắp xếp theo:

Cá Basa có đầu (kg)

Nhà cung cấp: Khác

72,400₫

Cá Diêu Hồng (0.5-0.8kg/con)

Nhà cung cấp: Khác

72,400₫

Cá Hú có đầu (kg)

Nhà cung cấp: Khác

76,900₫

Cá Hường (6-9 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

89,000₫

Cá Lóc có đầu bỏ ruột (0,8-1kg/con)

Nhà cung cấp: Khác

109,000₫

Cá Rô Phi

Nhà cung cấp: Khác

70,000₫

Cá Thác Lác nạo

Nhà cung cấp: Khác

274,800₫