Sắp xếp theo:

Cánh gà 8-9 cái/kg (200g)

Nhà cung cấp: Ba Huân

21,500₫

Đùi gà

Nhà cung cấp: Ba Huân

85,000₫

Đùi vịt 1/4 (200g)

Nhà cung cấp: Ba Huân

145,000₫

Gà ta nguyên con (kg)

Nhà cung cấp: Ba Huân

224,000₫

240,000₫

Gan gà (200g)

Nhà cung cấp: Ba Huân

13,400₫

Lòng gà (bộ)

Nhà cung cấp: Ba Huân

9,500₫

Má đùi gà (200g)

Nhà cung cấp: Ba Huân

72,700₫

Tỏi gà

Nhà cung cấp: Ba Huân

Liên hệ

Ức gà

Nhà cung cấp: Ba Huân

Liên hệ