Sắp xếp theo:

Cá Bạc Má (10-14c/kg)

Nhà cung cấp: Khác

67,000₫

Cá Basa có đầu (kg)

Nhà cung cấp: Khác

72,400₫

Cá Bớp

Nhà cung cấp: Khác

358,400₫

Cá Cơm

Nhà cung cấp: Khác

65,000₫

Cá Diêu Hồng (0.5-0.8kg/con)

Nhà cung cấp: Khác

72,400₫

Cá Đối (7-8 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

128,900₫

Cá Hồi filet có da (kg)

Nhà cung cấp: Khác

470,400₫

Cá Hú có đầu (kg)

Nhà cung cấp: Khác

76,900₫

Cá Hường (6-9 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

89,000₫

Cá Kèo

Nhà cung cấp: Khác

163,500₫

Cá Lóc có đầu bỏ ruột (0,8-1kg/con)

Nhà cung cấp: Khác

109,000₫

Cá Mó (15-18 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

88,300₫

Cá Ngừ (kg)

Nhà cung cấp: Khác

86,000₫

Cá Nục không đầu (6-9 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

80,500₫

Cá Rô Phi

Nhà cung cấp: Khác

70,000₫

Cá Thác Lác nạo

Nhà cung cấp: Khác

274,800₫

Cá Thu Nhật (kg)

Nhà cung cấp: Khác

62,700₫

Cua Biển

Nhà cung cấp: Khác

Liên hệ

Đầu Cá Hồi

Nhà cung cấp: Khác

65,600₫

Đầu mực

Nhà cung cấp: Khác

280,100₫

Ếch nguyên con (kg)

Nhà cung cấp: Khác

201,000₫

Lươn (3 con/kg)

Nhà cung cấp: Khác

280,000₫

Mực Lá

Nhà cung cấp: Khác

329,000₫

Mực Ống

Nhà cung cấp: Khác

331,000₫