Sắp xếp theo:

Cua Biển

Nhà cung cấp: Khác

Liên hệ

Cua Đồng

Nhà cung cấp: Khác

138,000₫

Nghêu

Nhà cung cấp: Khác

56,000₫

Tép cắt đầu

Nhà cung cấp: Khác

144,800₫

Thịt cua

Nhà cung cấp: Khác

255,000₫

Thịt hến (kg)

Nhà cung cấp: Khác

79,000₫

Thịt nghêu (kg)

Nhà cung cấp: Khác

226,000₫

Tôm sú (30-36c/kg)

Nhà cung cấp: Khác

280,000₫

Tôm sú (50-55 con/kg)

Nhà cung cấp: Minh Phú

240,000₫